AİBÜ İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanmak İsteyen İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

    AİBÜ Muvafakat Yönergesi