AİBÜ İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Naklen Atanmak İsteyen İdari Personele İlişkin Muvafakat Yönergesi aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

AİBÜ Muvafakat Yönergesi