Duyuru, Genel

Akademik Personel İlanı

Üniversitemizin çeşitli birimlerine alınacak olan öğretim elemanı ilanı 28/12/2017 tarihinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ web sayfasında
yayımlanmıştır.

İlana başvuru işlemleri, ön değerlendirme, giriş sınavı ve sonuçların açıklanması “Öğretim
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca yapılacaktır.
Öğretim elemanı alımına ilişkin değerlendirme ve sonuçlar Üniversitemiz web sayfasında
açıklanacak olup ilan takvimi aşağıda açıklanmıştır.

Duyuru Başlama Tarihi : 28/12/2017
Son Başvuru Tarihi : 11/01/2018
Ön Değerlendirme Tarihi : 15/01/2018
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Rektörlüğe Gönderilme Tarihi: 17/01/2018
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 19/01/2018
Sınav Giriş Tarihi : 23/01/2018
Giriş Sınav Sonuçlarının Rektörlüğe Gönderilme Tarihi: 25/01/2018
Sonuç Açıklama Tarihi : 29/01/2018