2019 Projesi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

  2019 Projesi Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

  • Değerlendirme, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notunun %50’si, aynı akademik kademede daha önce Erasmustan faydalanan öğrencilerden -10 puan, yabancı dil sınavına mazeretsiz olarak katılmamış öğrencilere -5 puan ve başvuru esnasında kabul mektubu olan öğrencilere +10 puan eklenerek hesaplanmıştır.
   Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Not Dönüşüm Tablosu kullanılmıştır.
  • Sıralamalar, daha önce belirlenen ve ilan edilen kontenjanlar dahilinde Erasmus Genel Puanına göre fakülteler ve bölümler içerisinde en yüksekten en düşüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirme, her ülke kategorisinin anlaşmalı olduğu alan, kontenjan ve bütçe sınırına göre yapılmıştır.
  • Yedek seçilen öğrenciler, kendi bölüm ve ülke kategorisi altında en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmıştır.
  • Başvurusu kabul edilen Asil öğrencilerin, 14 Mayıs 2021 tarihine kadar odilmen@ibu.edu.tr adresine programdan yararlanmak istediklerine dair bir teyit epostası göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teyit epostası göndermeyen öğrencilerin yerine yedek öğrencilerden seçim işlemine geçilecektir.
  • Öğrenim hareketliliği hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin en geç 14 Mayıs 2021 tarihine kadar http://erasmus.ibu.edu.tr/i/staj/dokuman-ve-formlar linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak Erasmus Koordinatörlüğüne eposta ile göndermeleri (odilmen@ibu.edu.tr) gerekmektedir. Aksi halde zamanında feragat etmeyen öğrencilerin başvurularında bundan sonraki süreçler için Erasmus programlarından faydalanmada puan kesilecektir.
  • Sonuçlara ilişkin itirazlarınızı 14.05.2021 tarihi saat 17:00’a kadar yazılı dilekçe ile (imzalı ve taranmış) Koordinatörlüğümüze eposta ile (odilmen@ibu.edu.tr) iletebilirsiniz.
   Seçilen Asıl ve yedek öğrenciler için “Online Bilgilendirme Toplantısı” yapılacaktır. Bilgilendirme toplantısı günü ve saati daha sonra açıklanacaktır. Toplantı linki başvuru esnasında bildirdiğiniz eposta adreslerinize gönderilecektir. Toplantıya katılım zorunlu olup katılım gösteremeyecek öğrencilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

  Başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.


  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Erasmus Ofisi

  Önceki İçerikTaziye Mesajı (Durmuş Özdemir’in Annesinin Vefatı)
  Sonraki İçerikÖğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları