2014-2015 Akademik Yılı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

  2014-2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

   Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunmuş olmak.

  1. İkili anlaşma yapılmış bir üniversiteye gitmek üzere başvurmuş olmak.
  2. Erasmus faaliyetlerine (Fakülte ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü, AB ülkelerinden üniversitelerle ikili anlaşma yapılmasına katkı sağlamak, yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine yabancı dilde ders açmak-vermek, gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin programlarını hazırlamak ve ilgilenmek vb.) aktif olarak katkı sağlamak puanlamada dikkate alınmıştır.
  3. Başvuru sayısına göre fakülte/y.okul/meslek y.okulu vb. bazında kontenjan belirlenmiş ve dağılım buna göre yapılmıştır.
  4. Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olanlara fakülte kontenjanlarında öncelik verilmiş, kalan kontenjan puan sıralaması esas alınarak büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.
  5. Daha önce hareketliliğe katılmamış olan birimlere öncelik verilmiştir.
  6. Ders vermek üzere başvuruda bulunan kişinin sunduğu dil belgesindeki yabancı dil, başvuruda bulunduğu kurumun eğitim dili ile uyumlu değil ise, şahıs yedek olarak ilan edilmiştir. İlgili alanda anlaşma imzalanması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

  • Ders verme hareketliliği, öğretim elemanlarının ders verecekleri alanları ile ilgili okullara yönelik olmalıdır.
  • Ders verme hareketliliği için hak kazanmış olup da gidemeyecek olanların durumlarını dilekçe ile en geç 14 Kasım 2014 Cuma gününe kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
  • Seçilen öğretim elemanının en geç 05 Aralık 2014 Cuma gününe kadar, gitmeyi planladığı okuldan bir davetiye (mektup veya e-posta) alıp, Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır.
  • Öğretim Programının (Teaching Program) en geç 15 Ocak 2014 Çarşamba gününe kadar gidilecek olan üniversiteye onaylatılmış olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar onaylı bir öğretim programının Erasmus Ofisine teslim edilmemesi halinde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır. Bütçenin sınırlı olmasından dolayı, öğretim programı 3 işgünü olacak ve en az 8 ders saatini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Günlük hibe miktarları ve seyahat hibe miktarları hakkında web sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.
  • İlgili öğretim elemanının, gidilen okuldan öğretim programında belirtilen tarihler arasında en az 8 saat ders verilmiş olduğunu kanıtlayan imzalı ve mühürlü belgeyi (Confirmation Letter) döndüğünde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, ödenen tutarın geri iadesi için hukuki sürece başvurulması gerekecektir.

  Başvuru sonuçlarına aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

  2014-2015 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

   

   

   

   

   

   

   

   

  Önceki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Taziye Mesajı
  Sonraki İçerikYüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal AİBÜ’yü Ziyaret Etti